BEAUVECHAIN 21-7-2009 (1)
terugActueel.html
ga doorBeauvech._2009_%282%29.html
 

Bedrijvigheid op de flight-

line    van    Beauvechain in

voorbereiding  op  het ver-

trek naar Cazaux van deze

Belgische  “Alpha Jet” B’s,

die ter gelegenheid van de

Open Dagen  hierheen  wa-

ren gekomen.

Alle  “Alpha Jets”  van het 1

Wing     van      Beauvechain

vertrokken   in   september

2005 officieel naar Cazaux,

alwaar  van  toen af aan, in

het   kader    van   bezuinig-

ingen      bij      defensie     de

opleiding   van   het 1 Wing

Training zou plaats vinden

in   samenwerking  met  Es-

cadrille  2/8   van  de Franse

Luchtmacht op Cazaux, als

onderdeel van de

‘Advanced Jet Training

School’.

De Belgische “Alpha Jets” deden sinds 1978 dienst bij Smdl. 7 en Smdl. 11 van het 9 Wing Training op Brustem. In 1996, toen reeds dienende bij het 1 Wing Training, verhuisden zij naar Beauvechain en sinds 2005 zijn zij dus te vinden op Cazaux,  een vliegbasis gelegen aan de zuid-west kust van Frankrijk. Hier zien we de AT-32 (c/n B32/1149) van de AjeTS (Advanced Jet Training School), die onderworpen wordt aan een cockpit-inspectie door de crew-chief.
        OP 21 JULI 2009 WAS ER OP BEAUVECHAIN  VAN 9.00 tot 12.00 EEN ‘SPOTTERS-OCHTEND’ OP HET NOORDELIJKE DEEL VAN DE BASIS.

Deze Aero L-39ZO  “Albatros” van het 59. Harcászati Repülö Bázis/2. Vadásrepülö Szazad op Kecskemét van de Magyar Honvêdseg Repülö Csapatai, stond op het deel van de basis, dat voor het ‘gewone’ publiek toegankelijk was. Hij stond er opgesteld naast een

AN-25 (407), eveneens van de H.M.R.C. Deze “Albatros”, die door zijn ‘snelheid’ is gaan ‘vervellen’, blijkt eigenlijk een haai te zijn. Origineel idee.   Onder het ‘windshield’ staat het opschrift “Cápeti”.

De M.H.R.C. heeft vanaf 1994 twintig L-39’s in dienst.

terugActueel.html
ga doorBeauvech._2009_%282%29.html

Beauvechain, dinsdag 21 juli 2009