NORTH AMERICAN   (Q)F-100D, (T)F-100F

“SUPER SABRE”

Kongelige Danske Flyvevåben: 1959-1982.

In dienst bij:

U.S.A.F.: 1954-1971.

Armée de l’Air: 1958-1972.

Türk Hava Kuvvetleri: 1958-1987.

 

Blanke F-100D van de Deense Luchtmacht, Eskadrille 725,

Karup, gefotografeerd te Koksijde op 10 augustus, 1968.

                          Foto: J. Zwart, coll. C. Vermolen.

RECHTS:

Eind jaren zestig

werden de Deense

F-100‘s eveneens

gecamoufleerd.

Rechts zien we een

TF-100F (de Deense

tweezitter-versie)

van Eskadrille 730

uit Skrydstrup, op

vlb. Ramstein. (op

zondag 5 augustus,

1979).  Het Flyve-

våbnet, ontving in

totaal 72 machines

voor  Eskadriller:

725, 727 en 730.

Daarvan is (bijna)

de  helft veronge-

lukt..


Foto:?

coll. C. Vermolen.

Een Franse F-100D van EC 3/11 van Toul-Rosières in 1972, het jaar dat de “Super Sabres” bij de Franse Luchtmacht

uit dienst werden genomen. Escadron 4/11 in Djibouti, bleef nog iets langer (tot 1978) met de F-100 doorvliegen.

Op het vleugeloppervlak is hier duidelijk de (rode) ‘boundary layer fence’ te zien.

                                                                                            Foto:? coll. C. Vermolen.

QF-100D. Menige straaljager in de V.S. kwam als target-drone aan z'n einde. De machines worden aan het eind van

hun loopbaan, onbemand op afstand bestuurd, de lucht ingestuurd om er als schietschijf te dienen voor modernere

gevechtsvliegtuigen (F.S.A.T.). Ook de ‘62912’ staat hier (in 1982) klaar voor ‘n roemloze allerlaatste vlucht.

                                                                                           Foto:? coll. C. Vermolen.

In totaal zijn er bijna 2300 “Super Sabres”

gebouwd.    

Bij de U.S. Air Force stond de F-100 bekend

als de ‘Hun’.

BOVEN:

  Mooi landings-shot (genomen rond 1966) van

  een F-100F (de tweezitter-versie) behorend

  tot het 494th T.F.S./48th T.F.W. gebaseerd

  op RAF Lakenheath. Op de staart is de z.g.

  maintenance-code “C-2” zichtbaar.  Vóór 15

  januari 1960, was deze ‘63822’ gelegerd op

  de Franse basis Chaumont. Frankrijk stapte 

  toen echter uit de NAVO (maar werd in 2009

  weer lid).  

  Foto: via D. Heinen, coll. C. Vermolen.

De F-100 “Super Sabre” was in de jaren

vijftig, zeg maar, de sportwagen onder

de gevechtsvliegtuigen.

Ook Turkije heeft met enkele honderden

F-100’s gevlogen, waaronder ook nog de

oude F-100C modellen.


BOVEN:

Twee F-100D’s van het 48th T.F.W. van

RAF Lakenheath, half jaren zestig. De

‘FW’codes (buzz numbers) zijn al ver-

wijderd i.v.m. de toen aan te brengen

nieuwe camouflage beschildering.

  Foto’s: via D. Heinen, coll. C. Vermolen.

LINKS:

Gecamoufleerde “Super Sabre”.

Een F-100D van het 131st T.F.S./104th

T.F.G., Massachusetts ANG. De foto is

genomen in 1976 op Otis ANGB.

Bij de Air National Guard liet men de

F-100 doorvliegen tot in 1979.

                Foto:? coll. C. Vermolen.