TEUGE 20-6-2015 (2)
TERUGTeuge_2015_%281%29.html
TERUG NAAR EVENEMENTENActueel_%282%29.html
 

Eind jaren zestig van de vorige eeuw  kwam dit type, de O-2 “Skymaster”, in dienst bij de U.S. Air Force en werd  als opvolger van

de O-1 “Bulldog” ingezet  als (vliegende) observatiepost tijdens de Vietnam-oorlog.   Deze machines werden als F.A.C. (Forward

Air Control) -vliegtuigen uitgerust met 2 rocket-pods, ieder bevattende 7 raketten met uitklapbare vinnen.    De O-2’s waren nor-

maliter ‘s nachts actief. Deze O-2A is van de “Stichting Postbellum” uit Teuge. Let op de twee propellers: vóór een en achter een.

LINKSBOVEN EN RECHTS:

Vliegveld Teuge  bestaat al sinds 1935. Boven en rechts enkele ou-

de opnames, gemaakt op Teuge,

in de lente van 1967.  Linksboven

de Piper “Super Cub” PH-TON uit

Oostwold, voor de rondvluchten.

Dan hiernaast: de PH-NLD van de

N.V. Nationale Luchtvaartschool.

Deze Piper verongelukte  in 1982.

BOVEN:

Gefotografeerd gedurende het zeldza-

me moment, dat de zon even doorbrak

op zaterdag is deze oldtimer (uit 1947)

van het moderne Teuge, ‘n Stinson 108

“Voyager”.

Een andere, nog oudere trainer dan de S-11 en de “Chipmunk”, was de Boeing  Stearman PT-17 “Kaydet”.

Hij was operationeel in de V.S. tijdens de jaren dertig en veertig. Deze ‘N545WP’ is ook op Teuge te vinden.

Vermeldenswaard, was ook  de  aanwe-

zigheid van het Breitling Wing-Walkers

Team  uit RFC Rendcomb (Engeland).

Ook zij maken gebruik van de degelijke

Stearmans. Op de foto boven zien we de

twee jongedames van het team in actie.

De misdaadverslaggever  John  van den

Heuvel, die toevallig (!) in de buurt was,

mocht ook zo’n ritje op de vleugel mee-

maken  (rechtsboven).  Voor de landing

moet de ‘walker’ eerst wel in de cockpit

gaan zitten (foto rechts).

TERUGTeuge_2015_%281%29.html
HOMEOVERSHOOT.html
TERUG NAAR EVENEMENTENActueel_%282%29.html