SEPPE 17-9-2022 (1)
 

Spotters-Ochtend

Van 9.00 tot 11.00

VLIEGEND MUSEUM SEPPE

Zaterdag 17 september 2022

Terug naar de jaren veertig met op de voorgrond de “Tiger Moth” trainer bij de

Royal Air Force met daar achter de Amerikaanse “Kaydet” uit dezelfde periode.

Voor een fijne en interessante foto-dag  voor vliegtuigspotters, is zo’n bezoekje aan het Vliegend Museum Seppe absoluut aan te be-

velen.  De sfeer is gezellig met eventueel koffie en cake en je krijgt  bovendien veel professionele  info over de te fotograferen kisten.

We starten met een niet meer vliegwaardige maar wel zeer zeldzame machine, de Messerschmitt BF-109 G-5. De kist werd in decem-

ber 1943 neergehaald bij Moerkapelle. Hij vloog toen bij JG. 3 en is het enigste G-5 model, dat er nu nog bestaat.

De weersverwachtingen waren (net als de week ervoor op KeeBee) heel slecht: regen en wind. Echter het

verschil was nu, dat tussen de buien door de zon af en toe verscheen en de wind uiteindelijk wel meeviel.

Een  bijzonder  geluk was, dat het om

10.00 uur droog werd (en de zon brak

zelfs ook nog door) en het precies om

11.00 uur opnieuw begon te regenen!

Een ander historisch vliegtuig is deze “Auster” A.O.P. Mk.5, de TJ347 (‘The Duchess’) gebouwd in 1944.

Hij diende bij het Comminucations Squadron (2nd T.A.F.) van de de R.A.F.  Na de oorlog werd deze kist

in Nederland aangekocht en diende tussen 1954 en 1957 als ambulance-vliegtuig op Ameland.

Omdat er die middag officieel een monument (work of art) op de nieuwe spotters-plek aan de zuid-zijde van het vliegveld zou

worden onthuld, begaven enkele kisten zich daar in de stromende regen naartoe. Prachtig, want ze vertrokken er pas toen de

zon weer scheen.  Vandaar dus deze aardige foto van “Chipmunk”  WG321 (uit België), welke hier juist opgestart gaat worden.

LINKS:

Ook de DHC-1

“Chipmunk” -22A

‘G-APLO‘   (ex-RAF

WB696)  bouwjaar

1950, begeeft zich

via ‘n glimmende,

kleddernatte  taxi-

baan weer op weg

naar  de  overkant.

De ‘G-APLO’ maak-

te tezamen met de

WG321 ook ‘n aan-

tal vluchten in for-

matie.

Het  was  overig-ens ook wel mo-

gelijk, om in het

museum  te  blij-

ven, alwaar  een

terras  was afge-

bakend (vóór de

hangar) met uit-

zicht op  de taxi-

baan / flightline.