overshoot.nl

 

SOESTERBERG JAREN

Periode 1970-1980

Het ging maar net. Toch kon het gebeuren, dat zo’n zware bak over dit rolbaantje werd ‘gestouwd’.

Het geasfalteerde paadje, is er pas in 1974 aangelegd. Hierover kwamen de Amerikanen soms met afval, dat in het gat gegooid moest worden.

In de zestiger jaren, was er bij vliegbasis Soesterberg een prima ‘spottersplekje’ te vinden.   Dat was langs de zuide-

lijke rolbaan bij ‘het gat van Tammer’.  Een zanderig weggetje voerde langs een hek naar deze grote zandafgraving,

waar toen allerlei troep in werd gedumpt. Hier kon je, tot op zo’n twintig meter afstand (met de zon in de rug) van

deze door het 32ste Sqdn. dagelijks gebruikte rolbaan komen.  Ondanks het bord ‘Verboden te Fotograferen’ dat er

eens stond, toch een ideale plek om foto’s van vliegtuigen te nemen.   Met westenwind kwamen de vliegtuigen daar

vanaf links vóór de start voorbij taxiën en met oostenwind kwamen ze na de landing, vanaf de rechter kant voorbij.

De noordelijke rolbaan liep van hieruit bekeken ‘achterlangs’  en daarover kwam eigenlijk al het Nederlandse ‘spul’

en de ‘bezoekers’ die afkomstig waren van de flightline aan de Nederlandse kant van de vliegbasis.

Blik op de rolbaan halverwege, vanaf het Amerikaanse kamp in oostelijke richting (richting Amersfoort).

Aan de rechterzijde was het spottersplaatsje bij ‘Het gat van Tammer’. De foto is gemaakt in 2010 na de

sluiting van de basis, toen de navigatielampen al waren verwijderd. Aanvankelijk bestonden de banen uit

‘witte’ betonplaten. In 1972 werd het beton bruin gespoten en in 1974 werd alles geasfalteerd.

Zo rond 1960 was het ook mogelijk F-100’s, “Hunters” en “Harvards” de van Weerden Poelmanweg naar Soest (onder de landing van baan 27-09),  over te zien steken (vaak voortgetrokken,  maar soms ook op eigen kracht), omdat zij aan de oostzijde van de basis moesten gaan proefdraaien. Daar waren toen stoplichten geplaatst voor

de verkeersveiligheid.  Op deze oversteek-plek heb ik mijn eerste (en tevens laatste) F-100C van dichtbij gezien.

Enkele kiekjes uit 1962.

Het was m’n eerste kennismaking

met foto’s gemaakt bij het ‘gat

van Tammer’. Met twee klasgeno-

ten op de vrije  woensdagmiddag

naar dit pas ontdekte plaatsje.

Op mijn advies, had een van de

jongens  een camera meegenomen.

Deze plaatjes zijn zittend

tegen het hek aan, genomen.

De “Hunter” is de N-262 en

de “Delta Dagger” de 61029.

De “T-Bird” is echter niet

leesbaar.

Foto’s: ?

Rechts zien we een ander plaatje

uit het grijze verleden, van een

RB-66C  “Destroyer”  van de 25th

T.R.G. op de rolbaan van Soesterberg,

hoogst waarschijnlijk gefotografeerd

in 1965.                       Foto: ? 

DE ZUIDELIJKE ROLBAAN VAN VLIEGBASIS SOESTERBERG.

Nogmaals een ‘gouwe ouwe’ uit

half jaren zestig: ditmaal ‘n

zeldzame  kleurenfoto van een

F-102A “Delta Dagger” van het

525th F.I.S. uit Bitburg.

                        Foto: ?

(een persoonlijk relaas...)