overshoot.nl

 

De Lockheed  T-33A-1-LO  “Shooting Star”

(“T-Bird”) M-6 (serial no. 51-9029, c/n 6813)

op de rolbaan, enkele minuten voor takeoff.

In totaal  hebben er  60 T-33’s en 3 RT-33’s

bij de KLu. gevlogen, vanaf  1953 tot  1972.

(foto onder).

                                 Soesterberg, augustus 1970.

De M-103, na de landing op  vlb. Soesterberg

op 7 juli 1971.   (let ook op de nog uitgeklapte

remklep onder de romp).

Op  21 oktober  1971 (vier maanden nadat dit

plaatje  werd  genomen), werd  de  M-103, na

buiten-dienst-stelling, gedemonteerd.

Vóór 1963 dienden de RT-33’s bij het 306 foto

verkennings-squadron  op  vliegbasis  Deelen

en vlogen  in die tijd gecamoufleerd rond. (Bij 

313 ook nog met de dayglo banden en tanks).

Toen de “Starfighter” hun taak overnam, wer-

den  zij  ‘verenigd’  met  de  andere  “T-Birds”,

om  tevens ingezet te worden voor  trainings-doeleinden (T.V.O.).   In hun laatste paar jaren werden  ze, evenals de  T-33A’s,  gebruikt als

base-flight kisten.

De mooiste machine die bij de  Luchtmacht gevlogen heeft, was  waarschijnlijk  wel  de (onderscheppings-jager) Hawker “Hunter”.

Vanaf 1955 vlogen er 3 versies:    de F.Mk4

(96 stuks) met de registraties  N-101/N-196

tot 1963,  de F.Mk6  (93 stuks)  met de regi-

straties  N-201/N-293  (tot  augustus  1968) 

en  tenslotte  de 20  “Hunter” T.Mk7’s, ook

tot in 1968.

Hier zien we de N-216 (c/n 8830).

Foto: D. Heinen, coll. C. Vermolen.

Links, een “Hunter” F.6  in een doorstart op Soesterberg tijdens de ‘open week’ in 1968. De foto werd op woensdag, 3  juli genomen.

Op  vrijdag 16 augustus van dat jaar was de

laatste vlucht van de Hawker  “Hunter”.  Sa-

men met de  N-264, de  N-303  en de  N-304

maakte de  N-268 toen een laatste ‘fly-pass’

over baan 27-09 van vliegbasis Soesterberg.

De squadron-emblemen  op  de  staart  (325

Sqn., Soesterberg) waren toen al verwijderd.

MEER T-33’s

HUNTER T.Mk7

DE M-102 EN DE M-103

KONINKLIJKE LUCHTMACHT         Deel II

Vanaf 1962 vonden de Voortgezette Vlieger Opleiding en de Transitie Vlieger Opleiding plaats in nauwe samenwerking met onze zuider-

buren.  De opleiding voor de a.s. “Thunderstreak” vliegers, werd samen met de Belgen voortgezet bij de Belgische V.V.S. in Brustem op

de Fouga “Magister” van de Belgische Luchtmacht.    Daarna ging men verder op de T-33 (“T-Bird”).

De “T-Birds” voor de T.V.O. waren toen gestationeerd op de vliegbasis Woensdrecht (tot eind 1968).                        Soesterberg, 23 juni 1970.

325 Squadron

De “Hunters” hebben gevlogen bij 322, 323, 324, 325, 326 en 327 Squadrons.

313 Squadron

325 SQUADRON

Een andere trainer  en base-flight kist

was de Hawker “Hunter” T.Mk.7. Hier

een T-7 op een dispersal van Soester-

berg in 1968.  Er hebben 20  “Hunter”

T-7’s bij onze Koninklijke Luchtmacht

gevlogen, vanaf  1958 tot in 1968.

Foto: D. Heinen, coll. C. Vermolen.